top of page
Bind III udkom d. 23. februar 2023.
Bind IV følger i 2024.

Bestil hos din lokale boghandler,
eller køb bøgerne her

 
Bind I_Transparant baggrund.png
Bind II_Transparant baggrund.png
Den glemte virkelighed  fører på en rejse i vores indre virkelighed. Bøgerne dykker dybt i oversete emner som drømme, visioner og oplevelser af det uforklarlige eller det, der er større end mennesket selv. De tager fat om de helt store spørgsmål om, hvad bevidstheden er, og hvad virkelighed er. 
 
Vores indre er på mange måder en glemt virkelighed. I den moderne kultur er det den fysiske virkelighed, der tillægges værdi og autoritet. Både som det sted, vi skal hente svarene, og som det sted, vi skal finde lykken.
 
Men vi har det med at overse det univers, som er i vores eget indre. 
Vores indre åbner sig i særlige tilstande - af ro, fordybelse eller drømme. Når vi drømmer, slipper jeget styringen, og selvoplevelsen bliver mere flydende. Derfor er vores drømme en fantastisk mulighed for at opleve vores eget dybere Selv eller endda noget højere end mennesket selv.

Med en portion forståelse og nogle basale redskaber kan vores drømme udfolde sig og blive vejledere i livet. De kan vække indsigter, der går ud over tid og rum. Selv mareridt og skræmmende oplevelser som søvnlammelse eller søvnparalyse kan forvandles og blive en gave. Og så kan drømme være et mødested med den åndelige virkelighed, som kan blive et indre anker – også for moderne mennesker anno 2023. 
Som helhed er Den glemte virkelighed et bud på en ny åndsvidenskab. Bøgerne stiller skarpt på de store horisonter, som ny forskning og viden åbner op for. De trækker på alt fra hjerneforskning over kvantefysik til forskning i såkaldte ”paranormale” fænomener som healing, telepati og forudanende oplevelser. Meget tyder nemlig på, at det "paranormale" egentlig er ganske normalt. Det er vores forståelse, der er utilstrækkelig; vores horisont, der er for snæver – kort sagt, vores paradigme, der er forældet. 
 
Bøgerne er et opgør med det materialistiske paradigme, der dikterer, at alt er stof og stoflige processer. For dette paradigme afviser på forhånd fænomener, som strider imod den klassiske fysik, også selvom sådanne fænomener efterhånden er solidt dokumenteret. Og endda selvom stoffet på kvanteplan i den grad opfører sig "mystisk".

Alt det er ikke kun et problem i forskerkredse, hvor nysgerrige sjæle oplever at blive udstødt som kættere. Det store problem ligger i, at tankegangen er blevet et grundlag for det almindelige verdensbillede og verdenssyn. Mennesket efterlades i et eksistentielt tomrum – i en tilfældigt genereret verden uden mening eller forbindelse med resten af naturen eller noget, der er større og højere end individet selv.

Den glemte virkelighed er ment som en nøgle for læseren til en indre gralssøgen. En søgen, der fører til ny livsmening og til at finde ind til ens personlige optimale livsformål, der samtidig lægger sig perfekt til rette i helheden – som den lille brik i det store puslespil, der skal gå op.

Min vision er, at vores indre univers igen bliver ledestjerne, så vi tør lytte til vores intuition, til naturens sagte stemmer og til andet end mainstream-kulturens diktat. Værket lægger, sten for sten, grunden for et nyt paradigme, der fører forbundetheden, ånden og de store højder og dybder tilbage i vores livssyn og verdensbillede. 
bottom of page