top of page
Logo AXIS MUNDI_Endeligt.png

Den Glemte Virkelighed udkommer på Joanna Maries eget forlag, Forlaget Axis Mundi. 

Axis Mundi er latinsk for 'verdensakse' – en akse eller søjle, der i religionen forbinder forskellige verdens- og virkelighedsplaner. Et helligt forbindelsesled mellem himmel og jord.  

Logoets fire søjler kan ses som de fire bøger, der hver især kan bygge bro til dybere og højere planer. Slangen er symbolet på det altomsluttende livgivende princip, på heling, visdom og hamskifte: Den indre alkymistiske og sjælelige forvandling, der baner vejen for forædling og ny livskraft. 

bottom of page