top of page
Bind I.jpg

Udkom 1. september 2020

Forside Bind I_edited.jpg

Bind I
 
I vores eget indre gemmer sig et hav af kreativ skaberkraft, højder og dybder, mening og skæbne. Og vores drømme er en nøgle til det. 

Når vi lærer at afkode drømmenes sprog, kan vores eget dybe Selv komme til orde og blive en vejleder i vores liv. Eller noget, der er større end mennesket selv, kan åbenbare sig. Denne bog giver en vidtfavnende indføring i forskellige typer af drømme og deres potentiale. F.eks. kan vi i bevidste drømme  styre drømmen i en ønsket retning. I mareridt kan vi forvandle uhyggen og selv forvandles med den. Og i visioner kan en særlig kraft eller visdom brage igennem og give et helt nyt perspektiv. 

 
Bind I fortæller om det store potentiale, som mennesker siden tidernes morgen har dyrket, og som er gledet ud af vores kultur. Og det giver metoder til at få drømmene til at åbenbare deres skjulte visdom.

bottom of page