top of page
Bind  I & II udkom 1. september 2020.
Bestil bøgerne hos din lokale boghandler, eller køb dem her
 
Bind III & IV følger i 2023 og 2024.
Bind I og II_Transparant baggrund.png
 
Den glemte virkelighed  fører på en svimlende rejse i vores indre virkelighed. Bøgerne dykker dybt i oversete emner som drømme, visioner og oplevelser af det uforklarlige eller det, der er større end mennesket selv. De tager fat om de helt store spørgsmål om, hvad bevidstheden er, og hvad virkelighed er. 
 
Vores indre er på mange måder en glemt virkelighed. I den moderne kultur er det den materielle virkelighed, der tillægges værdi og autoritet. Både som det sted, vi skal hente svarene, og som det sted, vi skal finde lykken.
 
Men den ligger gemt i vores eget indre. 
Bind I og II_Transparant baggrund.png
Alt det åbner sig som regel i ændrede bevidsthedstilstande, og heldigvis befinder vi os i én helt naturligt hver eneste nat, når vi sover. Jeg’et slipper styringen, og selvoplevelsen bliver mere flydende. Derfor er vores drømme en fantastisk mulighed for at opleve de skjulte dimensioner af vores eget dyb.

Med en portion forståelse og nogle basale redskaber kan vores drømme udfolde sig og blive vejledere i livet. De kan vække indsigter, der går ud over tid og rum. Selv mareridt og skræmmende oplevelser som søvnlammelse kan forvandles og blive en gave. Og så kan drømme være et mødested med den åndelige eller guddommelige virkelighed, som kan blive et indre anker – også for moderne mennesker anno 2022. 
Som helhed er Den glemte virkelighed et bud på en ny åndsvidenskab. Bøgerne stiller skarpt på de store horisonter, som ny forskning og viden åbner op for. De trækker på alt fra hjerneforskning over kvantefysik til forskning i såkaldte ”paranormale” fænomener som healing, telepati og forudanende oplevelser. Meget tyder nemlig på, at det "paranormale" egentlig er ganske normalt. Det er vores forståelse, der er utilstrækkelig; vores horisont, der er for snæver – kort sagt, vores paradigme, der er forældet. 
 
Bøgerne er et opgør med det materialistiske paradigme, der dikterer, at alt i sidste ende er stof og stoflige processer. For dette paradigme afviser på forhånd fænomener, som strider imod den klassiske fysik, også selvom sådanne fænomener efterhånden er solidt dokumenteret. Og endda selvom stoffet på kvanteplan i den grad opfører sig "mystisk".

Alt det er ikke kun et problem i forskerkredse, hvor nysgerrige sjæle oplever at blive udstødt som kættere. Det store problem ligger i, at tankegangen er blevet et grundlag for det almindelige verdensbillede og verdenssyn. Mennesket efterlades i et eksistentielt tomrum – i en tilfældigt genereret verden uden mening eller forbindelse med resten af naturen eller noget, der er større og højere end individet selv.

Den glemte virkelighed er ment som en nøgle for læseren til en indre gralssøgen. En søgen, der fører til ny livsmening og til at finde ind til ens personlige optimale livsformål, der samtidig lægger sig perfekt til rette i helheden – som den lille brik i det store puslespil, der skal gå op.

Min vision er, at vores indre univers igen bliver ledestjerne, så vi tør lytte til vores intuition, til naturens sagte stemmer og til andet end mainstream-kulturens diktat. Værket lægger, sten for sten, grunden for et nyt paradigme, der fører forbundetheden, ånden og de store højder og dybder tilbage i vores livssyn og verdensbillede. 

Lad dig føre på en rejse

– ind i dig selv og i bevidsthedens kosmiske mysterier

bottom of page